Różnice między pożyczką a kredytem - Newpoint-finance.pl

Różnice między pożyczką a kredytem

Opublikowane przez

Różnice między pożyczką a kredytem – wstęp

Różnice między pożyczką a kredytem to zagadka dla wielu osób. Są to dwa różne instrumenty finansowe, które dotyczą udostępniania pieniędzy na określony czas, często ze sobą mylone. W dzisiejszym artykule omówimy główne różnice między pożyczką a kredytem.

Podobny temat został rozwinięty w artykule o rodzajach kredytów. Zachęcam do zapoznania się.

Definicje – co musisz wiedzieć

Pożyczka

Pożyczka jest to umowa cywilnoprawna, którą podpisujesz z pożyczkodawcą. Na jej mocy pożyczkodawca pożycza Ci określoną sumę pieniędzy lub rzeczy. Ty z kolei zobowiązujesz się do ich zwrotu, w wyznaczonym terminie. Pożyczki udzielane są zarówno przez osoby prywatne jak i instytucje finansowe.

Umowa pożyczki regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, dokładnie art. 720 par. 1. Mówi on o tym, że zawierając taką umowę „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Nie ma jednak nigdzie narzuconej formy umowy, więc może ona być ustna. Warunkiem jest, żeby pożyczka nie przekraczała wartości 1.000 zł.

Na co dzień wiele osób zamiennie używa pojęć kredytu oraz pożyczki. W praktyce jednak umowy te różnią się m.in. zasadami, podstawą prawną, a także tym, przez jakie podmioty mogą być udzielane.

Pożyczki mogą być udzielane zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Nie ma tu znaczenia, czy osoba fizyczna zawiera umowę jako osoba prywatna, czy też w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Nie trzeba też określać celu, na jaki potrzebujesz pożyczkę, a pożyczkodawca nie kontroluje na co przeznaczasz środki. Zapis dotyczący celu może być podany w umowie, ale nie jest to obowiązkowe.

Jako zabezpieczenie pożyczki pożyczkodawcy najczęściej przyjmują: poręczenie, weksel, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw albo zastaw rejestrowy.

Kredyt

Kredyt to umowa, którą zawierasz z bankiem lub inną instytucją kredytową. Regulacje dotyczące umowy kredytu zawarte są w ustawie Prawo bankowe. Zgodnie z nim, za umowę kredytu rozumie się sytuację, gdy bank pożycza Ci określoną kwotę środków pieniężnych na określony cel. Ty natomiast, jako kredytobiorca, zobowiązany jesteś do korzystania z tych środków na ustalonych warunkach. Ponadto musisz zwrócić kwotę wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem. Prowizję najczęściej pobierana jest automatycznie i wliczona w koszt kredytu który ponosisz.

Umowa kredytu musi być zawarta na piśmie, w każdej innej formie jest nieważna. Tak więc, w przeciwieństwie do pożyczki, wszelkie ustalenia ustne nie mają tu znaczenia.

Przedmiot umowy kredytu to jedynie określona suma pieniędzy, która jest dokładnie wskazana w zawartym dokumencie. Ponadto, kredytu udzielić może wyłącznie bank.

Umowa kredytowa jest zawsze odpłatna. Za przekazanie środków finansowych bank żąda wynagrodzenia, najczęściej w formie odsetek, które spłacasz wraz z ratami kapitału. Kredyt jest umową celową, czyli środki otrzymane od banku musisz wykorzystać w konkretnemu celowi. Cel ten określony jest w dokumentacji kredytowej, a bank może kontrolować, na co rzeczywiście przeznaczasz pożyczone pieniądze.

Umowa kredytu podlega zabezpieczeniu. Najczęściej wykorzystywana jest hipoteka lub gwarancja bankowa, zdarzają się także weksle.

Kolejna różnica między kredytem a pożyczką dotyczy formalności oraz procedur stosowanych przy ich udzielaniu. Proces otrzymania kredytu zazwyczaj jest czasochłonny i wymagać będzie od Ciebie dostarczenia szeregu informacji i dokumentów. Pozwoli to na zbadanie Twojej zdolności kredytowej.

W tym celu będziesz zobowiązany przedstawić m.in.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, 
 • dowód osobisty,
 • wniosek o kredyt,
 • informacje o liczbie osób w gospodarstwie domowym.

Kluczowe różnice między pożyczką a kredytem

UdzielającyRegulacje prawneCel finansowaniaKoszty
Pożyczkaosoby prywatne, instytucje finansoweKodeks cywilnydowolnyzazwyczaj wiąże się z dodatkowymi opłatami lub odsetkami
Kredytbanki, instytucje kredytowePrawo bankoweokreślonyzawsze wiąże się z kosztami w postaci odsetek oraz prowizji

Nie zawsze różnice między kredytem a pożyczką zobaczysz na pierwszy rzut oka, a są one niezwykle istotne. Kredyt a pożyczka to dwa różne produkty, z różnymi zasadami, podstawą prawną oraz prawem do udzielania przez różne podmioty. Ta wiedza będzie Ci niezbędna zarówno przed podpisaniem umowy, jak i podczas spłaty zobowiązania.

Zmiany prawne wpływające na pożyczki i kredyty

W ostatnich latach wprowadzone zostały różne zmiany prawne. Wszystko po to, aby zwiększyć ochronę konsumentów oraz zapewnić przejrzystość ofert na rynku finansowym. Poniżej kilka, o których musisz wiedzieć:

 1. Dyrektywa UE w sprawie kredytów konsumenckich:
  • Nakłada na instytucje kredytowe obowiązek informacyjny. Muszą one przedstawić szczegółowe informacje o wszystkich kosztach związanych z zaciągnięciem kredytu. Dzięki tym informacjom masz możliwość wyboru najlepszej oferty oraz znasz jej koszty.
 2. Ustawa o kredycie hipotecznym:
  • Wprowadza szereg wymogów dotyczących udzielania kredytów hipotecznych, w tym obowiązek oceny Twojej zdolności kredytowej oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.
 3. Zmiany w Kodeksie cywilnym:
  • Dotyczące pożyczek, w tym ograniczenia dotyczące maksymalnych kosztów pożyczek udzielanych przez instytucje pozabankowe.
 4. Ustawa antylichwiarska:
  • Ma na celu zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu się konsumentów oraz ograniczenie działalności firm pożyczkowych oferujących pożyczki o bardzo wysokich kosztach.

Różnice między pożyczką a kredytem – podsumowanie

Różnice między pożyczką a kredytem są istotne i dla Ciebie jako konsumenta, i instytucji udzielających. Pożyczki są bardziej elastyczne pod względem regulacji prawnych i celów finansowania, natomiast kredyty są bardziej sformalizowane i ściśle regulowane przez prawo. Ostatnie zmiany prawne mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów oraz przejrzystości na rynku finansowym, co jest korzystne dla obu stron umowy. Zanim podejmiesz decyzję porozmawiaj z doradcą lub rzetelnym pośrednikiem. To oni najlepiej znają aktualne oferty i warunki udzielenia. Porównaj wszystkie przedstawione opcje i wybierz tą, która najbardziej będzie Ci odpowiadała. Pamiętaj, aby przede wszystkim dopytać o całkowity koszt kredytu. Będziesz mieć wiedzę jaką kwotę musisz oddać przy ustalonym okresie spłaty. Zapoznaj się z warunkami umowy oraz skonsultuj wątpliwości.

Mając podstawowe informacje możesz śmiało przystąpić do wyboru jak najlepszej oferty. Zawsze kieruj się swoimi potrzebami jak i możliwościami spłaty. Wybieraj oferty dopasowane do Twoich oczekiwań. Przede wszystkim zainteresuj się bezpłatnymi narzędziami takimi jak ogólnodostępne rankingi i kalkulatory. Decyzja o zaciągnięciu takiego zobowiązania to w konsekwencji Twój dodatkowy koszt przez kilka miesięcy lub nawet lat. Wybierz świadomie.