Wskaźniki RRSO i marża bankowa - Newpoint-finance.pl

Wskaźniki RRSO i marża bankowa

Opublikowane przez

Wprowadzenie

Wskaźniki RRSO i marża bankowa są kluczowe dla zrozumienia kosztów związanych z kredytem. Obecnie zaciągamy kredyty na dużą skalę. Jest to bardzo popularna praktyka, tak jak w życiu osobistym, tak też zawodowym. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze kredytu, zalecamy Klientom wcześniejsze zapoznanie się z podstawowymi wskaźnikami kredytowymi. Są nimi właśnie RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) i marża bankowa. W tym artykule omówimy odpowiednio, czym są, jak są obliczane, jaki mają wpływ na koszty kredytu oraz jakie mają znaczenie dla kredytobiorcy. Znajomość tych parametrów jest pomocna przy dokonywaniu trafnych decyzji kredytowych, w konsekwencji czego mamy szanse na uzyskanie korzystnych warunków.

Wskaźniki bankowe – RRSO

Definicja i znaczenie

RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to wskaźnik, który określa całkowity koszt kredytu w ujęciu rocznym. Uwzględnia on wszystkie dodatkowe koszty kredytowe, w tym: prowizje, ubezpieczenia, opłaty administracyjne. Znając wartość RRSO masz możliwość w prosty sposób porównać różne oferty kredytowe i wybrać najkorzystniejszą dla siebie.

Wzór na obliczenie RRSO

Obliczenie wskaźnika RRSO jest skomplikowane. Proces ten uwzględnia:

 • kwotę kredytu
 • oprocentowanie nominalne
 • okres spłaty
 • prowizję i ewentualne dodatkowe opłaty

Aby to zilustrować, poniżej przedstawiamy wzór:

Przy czym:

 • Numer kolejnej wypłaty raty kredytu: K;
 • Numer kolejnej spłaty raty kredytu lub wnoszonych opłat: K’;
 • Kwota wypłaconego kredytu: Ak;
 • Kwota wysokości jednej raty do spłaty kredytu: A’k;
 • m — numer ostatniej wypłaty raty kredytu do zapłacenia;
 • m’—  numer ostatniej raty kredytu lub opłat do spłaty;
 • tK – okres, jaki upłynął od pierwszego dnia wypłaty do dnia liczonego jako K;
 • tK’ – między dniem pierwszej wypłaty a dniem spłaty lub wniesienia opłat o numerze K’;
 • i – rzeczywista stopa oprocentowania.

Wartość RRSO wyrażana jest w procentach. Pokazuje ile procent (wartości kredytu) będziemy musieli oddać w ciągu roku. W internecie dostępne są bezpłatne kalkulatory, z których możesz skorzystać. Po wprowadzeniu kilku danych wyliczą orientacyjną wartość RRSO.

Wskaźniki bankowe – marża bankowa

Definicja i znaczenie

Marża również ma bezpośredni wpływ na koszt kredytu. Jest to stała część oprocentowania, ustalana przez bank indywidualnie dla każdego klienta. Jest to drugi kluczowy wskaźnik, który wpływa na całkowite oprocentowanie kredytu. Marża bankowa jest zyskiem banku za udzielenie kredytu. Może różnić się w zależności m.in. od:

 • wysokości kredyt
 • rodzaju kredytu (samochodowy, hipoteczny, konsumpcyjny itd.)
 • oceny kredytobiorcy (historia kredytowa, zdolność kredytowa itp.)
 • warunków rynkowych

Marża ta wyrażona jest w procentach i razem ze wskaźnikiem WIBOR stanowi oprocentowanie kredytu.

Jak jest liczona marża bankowa?

Marża bankowa jest ustalana indywidualnie przez bank i jest stała przez cały okres kredytowania. Wyjątkiem są inne zapisy Twojej umowy kredytowej, zapoznaj się z nimi przed podpisaniem.

Zazwyczaj wskaźnik ten składa się z kilku elementów, takich jak:

 • koszty operacyjne banku
 • ryzyko kredytowe związane z danym kredytobiorcą
 • konkurencyjność oferty na rynku

Wskaźniki RRSO i marża bankowa – porównanie

PODOBIEŃSTWARÓŻNICE
RRSO i marża bankowa mają bezpośredni wpływ na to, ile zapłacisz za zaciągnięty kredyt.RRSO obejmuje wszystkie koszty związane z kredytem, podczas gdy marża bankowa jest tylko jedną ze składowych oprocentowania.
W niektórych przypadkach zarówno marżę bankową, jak i niektóre składowe uwzględnione w RRSO możesz negocjować.RRSO zmienia się w zależności od dodatkowych opłat i prowizji, przy czym marża bankowa jest zazwyczaj stała przez cały okres kredytowania.

Wskaźniki bankowe – podsumowanie

Na zakończenie podsumujmy powyższe informacje. Znajomość wskaźników kredytowych, przede wszystkim RRSO i marży bankowej, to w rzeczywistości kluczowa dla świadomego zarządzania finansami kwestia. RRSO pozwoli Ci na łatwe porównanie całkowitych kosztów różnych ofert kredytów, podczas gdy marża bankowa pokazuje, jaki zysk na udzielanym kredycie ma bank. Bez wątpienia zrozumienie tych wskaźników pomoże Ci dokonać bardziej świadomego wyboru i uzyskać korzystne warunki finansowe.

Pamiętaj, że zaciągnięcie kredytu to poważna decyzja finansowa. Warto, byś poświęcił/a czas na dokładne zrozumienie wszystkich związanych z nią kosztów i warunków. Z pewnością dobrym rozwiązaniem będzie też skonsultowanie wszystkiego z doradcą lub pośrednikiem kredytowym.