Strategie na zwiększenie zdolności kredytowej - poradnik dla firm. - Newpoint-finance.pl

Strategie na zwiększenie zdolności kredytowej – poradnik dla firm.

Opublikowane przez

Praktyczny przewodnik, jak mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP mogą poprawić swoje szanse na uzyskanie finansowania.

W tym artykule przedstawimy przykładowe strategie na zwiększenie zdolności kredytowej dla przedsiębiorców. Zacznijmy od informacji ogólnych i wyjaśnienia kilku pojęć. Pojęcia mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca, zostały wyjaśnione w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy są wyszczególnieni gównie ze względu na wielkość średniorocznego zatrudnienia.

Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorcą określamy najmniejsze podmioty gospodarcze. W zależności od kraju czy sektora działalności można spotkać wiele definicji mikroprzedsiębiorcy. Charakteryzuje się on bardzo małym zakresem działalności, niewielkim poziomem zatrudnienia oraz ograniczonymi zasobami finansowymi. Poniżej kilka kluczowych cech mikroprzedsiębiorcy:

 1. Niewielka skala działalności. Mikroprzedsiębiorstwo prowadzi działalność na niewielką skalę. Często z jedną osobą lub kilkuosobowym zespołem pracowników.
 2. Niski poziom zatrudnienia: z zasady mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają jedynie kilka osób lub nawet tylko jedną osobę.
 3. Niska wartość obrotów i zysków: Przychody i zyski generowane przez mikroprzedsiębiorstwo są niższe w porównaniu do większych firm.
 4. Ograniczone zasoby finansowe: Mikroprzedsiębiorcy często mają ograniczone zasoby finansowe, przez co napotykają trudności z uzyskaniem finansowania zewnętrznego.
 5. Prostota struktury organizacyjnej: Struktura organizacyjna mikroprzedsiębiorstwa jest zazwyczaj bardzo prosta i płaska, bez złożonych hierarchii i i kilku departamentów.
 6. Lokalna działalność: Wiele mikroprzedsiębiorstw prowadzi działalność na poziomie lokalnym lub regionalnym, obsługując niewielki obszar geograficzny.
 7. Samozaangażowanie właściciela: Właściciel mikroprzedsiębiorstwa zazwyczaj angażuje się bezpośrednio we wszystkie aspekty działalności firmy i może być jedyną osobą podejmującą decyzje.

Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w gospodarce. Tworzą miejsca pracy, wspierają lokalne społeczności i przyczyniają się do dywersyfikacji gospodarczej. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, mogą mieć ograniczone możliwości rozwoju i konkurencji na rynku.

Małe i średnie firmy

Małe i średnie firmy (MŚP) to rodzaj przedsiębiorstw, które charakteryzują się określonymi parametrami. Dotyczą one m.in. zatrudnienia i obrotów. Istnieją różne definicje, które określają, co stanowi małą i średnią firmę w zależności od kraju i sektora działalności. Ogólnie ujmując, małe i średnie firmy możemy opisane w poniższy sposób:

 1. Małe firmy są to przedsiębiorstwa, które charakteryzują się niewielką liczbą pracowników, niskim poziomem obrotów oraz małymi aktywami. Liczba pracowników w małych firmach może się różnić w zależności od kraju, ale najczęściej jest to od kilku do maksymalnie kilkudziesięciu osób.
 2. Średnie firmy są to natomiast przedsiębiorstwa o większym rozmiarze niż powyższe, ale nadal mniejsze niż korporacje. Zazwyczaj zatrudniają więcej pracowników i generują wyższe obroty oraz mają większe aktywa niż małe firmy. Liczba pracowników w średnich firmach zwykle zaczyna się od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

Małe i średnie firmy odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce, ponieważ tworzą miejsca pracy, wspierają innowacje oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Pozytywnie wpływają również na rozwój lokalnych społeczności i regionów.

Zdolność kredytowa – co to takiego?

Zdolność kredytowa to zdolność, danej osoby lub przedsiębiorstwa, do spłaty zobowiązań zaciągniętych w bankach i/lub instytucjach pozabankowych. Jest to ocena potencjalnego kredytobiorcy, dokonywana przez instytucję finansową, na podstawie analizy m.in. jego historii kredytowej (terminowości dotychczasowych spłat), wysokości dochodów, stabilności finansowej oraz innych czynników mających wpływ na jego zdolność do spłaty zadłużenia. Zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem branych pod uwagę przez banki i inne instytucje finansowe podczas decyzji o udzieleniu kredytu lub pożyczki.

Według obowiązującego prawa bankowego zdolność kredytowa jest to gotowość potencjalnego kredytobiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami i w określonych terminach. Każdy bank ma swoje kryteria wyliczania zdolności kredytowej, ale w każdym traktowana jest ona jako kluczowy czynnik mający wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu. Głównym kryterium branym pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej firmy jest zestawienie (miesiąc po miesiącu) przychodów i rozchodów. Na zdolność wpływ też ma branża, w której prowadzona jest działalność oraz staż. Brak zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego również mają wpływ na decyzję i w większości banków przedstawienie zaświadczeń jest obligatoryjne.

Wsparcie doradcy finansowego a zwiększenie zdolności kredytowej

Wiele firm ni posiada dedykowane opiekuna – doradcy finansowego. Tę rolę najczęściej odgrywa właściciel, który nie zawsze jest na bieżąco w kwestiach nowinek kredytowych. Słusznym krokiem będzie konsultacja ze specjalistą ds. finansowych, kredytowych bądź obsługi firm, który pomoże w planowaniu firmowych finansów i doradzi w zakresie poprawy zdolności kredytowej – wskaże, jakie zasoby firmy mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla kredytu bądź nad czym należy popracować, aby zwiększyć zdolność kredytową i tym samym możliwość uzyskania oczekiwanego finansowania.

Strategie na zwiększenie zdolności kredytowej

Istnieje kilka sposobów, które można wykorzystać w celu zwiększenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Poniżej wyjaśniamy po krótce każdy punkt:

 1. Terminowe i regularne spłacanie posiadanych zobowiązań – jest to kluczowy czynnik mający wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Regularne i terminowe spłaty rat, linii kredytowych czy minimalnego zadłużenia na karcie kredytowej, ma pozytywny wpływ na decyzję o udzieleniu kredytu.
 2. Utrzymywanie niskiej proporcji długu do aktywów firmy – im niższy stosunek długów do aktywów firmy, tym lepiej. Świadczy to o tym, że firma nie jest zbytnio obciążona w stosunku do swojej wartości. Pokazuje to możliwość do obsługi nowych zobowiązań.
 3. Budowanie historii kredytowej – regularne korzystanie z kredytów i terminowe spłacanie rat pomaga w zbudowaniu dobrej historii kredytowej.
 4. Monitoring raportów z BIK – to działanie pozwali szybko zareagować w przypadku wykrytych nieprawidłowości, które negatywnie wpływają na zdolność kredytową.
 5. Współpraca z rzetelnymi partnerami – pozytywne opinie (referencje) uzyskane od partnerów biznesowych mogą przyczynić się to poprawy wizerunku firmy.
 6. Zwiększenie dochodów – generowanie większych dochodów działa na plus, ponieważ świadczy o stabilnej sytuacji finansowej firmy i zdolności do spłaty kolejnych zobowiązań.
 7. Zabezpieczenie – oferowanie zabezpieczenia finansowania np. hipotecznego, może zwiększyć zaufanie i umożliwić bardziej korzystne warunki finansowania.

Zwiększenie zdolności kredytowej to proces. Jak każdy inny wymaga czasu, zaangażowania i skrupulatności. Istotne jest podejmowanie na bieżąco działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej firmy.

Inne strategie na zwiększenie zdolności kredytowej

Planując zaciągnięcie kredytu w banku nie ominie Cię analiza Twojej zdolności kredytowej. Poniżej inne sposoby na jej poprawę:

 • zmniejszenie bieżących wydatków
 • konsolidacja kilku zobowiązań w jedno
 • spłata posiadanych chwilówek i niezaciąganie kolejnych
 • zamknięcie nieużywanych kart kredytowych i limitów
 • zwiększenie zarobków
 • dbanie o swoją sytuację zawodową
 • wybór rat o stałym oprocentowaniu
 • wnioskowanie o kredyt ze współkredytobiorcą
 • rozdzielność majątkowa, jeśli nie chcemy angażować małżonki/a

Podsumowanie

Optymalizacja zdolności kredytowej firmy jest kluczowym działaniem w kierunki jej stabilności finansowej i rozwoju. Skuteczne zarządzanie zdolnością kredytową może być równoznaczne z korzystnymi ofertami kredytowymi. Ponadto poprawi też reputację przed instytucjami finansowymi. Poprawa zdolności kredytowej wymaga regularnej i terminowej spłaty zobowiązań, utrzymania niskiego stosunku długu do aktywów firm oraz budowania pozytywnej historii kredytowej. Istotne jest też bieżące monitorowanie raportów kredytowych i współpraca z wiarygodnymi partnerami biznesowymi. Poprzez zwiększenie dochodów, zapewnienie zabezpieczeń oraz regularną kontrolę sytuacji finansowej, firma może skutecznie zwiększyć swoją zdolność kredytową. Co za tym idzie? Otwierają się drzwi do lepszych możliwości finansowych i rozwoju biznesu.

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie. Zbliżoną tematykę można znaleźć w tym o restrukturyzacji zadłużenia.